“אותן משימות, לגמרי אחרת”

Proggio רוצים לראות את התכנית המתוארת בספר באופן דינמי? נסו את

את הספר ניתן לקנות באתר ״מטר״ הוצאה לאור, או באנגלית כאן

.ההסבר שמובא כאן מיועד לקוראי הספר ומציג בפירוט רב יותר את התכנית שמתוארת בספר. לתוכנית המוצגת באמצעות פרוג׳קטמאפ יש לפחות 2 שכבות הצגה

השכבה הראשונה, העליונה, מתארת את הפעיליות ברמה כללית מאוד, ומיועדת להצגה למנהלים. שכבה זו חסרה תכנון פרטני, ומציגה את עיקרי הדברים ומיקומם על ציר הזמן

השכבה השניה מתארת בפירוט רב יותר את מבנה הפרויקט, והפעילויות בה מתוארות ברזולוציה של שבועות או אפילו ימים. בשכבה הזאת ניתן כבר לראות את נקודות .התיאום בין אזורי הפעילות, נקודות שלגביהן נבנה לאחר מכן את תכנית התאום כפי שמתואר בספר

כאשר עושים שימוש בפתרון ניהול פרויקטים המבוסס על מפות פרויקט דוגמת פרוג׳יו, מקבלים שכבה נוספת, שכבת משימות, שתפקידה פירוט הפעילויות השונות לרמת משימות בודדות, ומעקב אחר ביצוען

:כדי לתאר את הפרויקט של הרחבת מחלקת היולדות בבית החולים המפורט בספר, ציינו שתי אבני דרך, שהחשובה בהן ייצגה את תאריך המסירה המיועד. עתה פנינו להגדיר את אזורי הפעילות העיקריים של הפרויקט ואת האחראים להם. הגדרנו

.פעילויות בינוי שנותרו בקומה — באחריות פביאן

.עבודות תקשורת באחריות פביאן

.התקנת ציוד רפואי וחיבורו למערכת — באחריות לאורה

.פיתוח המערכת — באחריות ליסה

.תקינה ואשרור על ידי מעבדות וגורמים מקצועיים — באחריות לאורה

.בדיקות על־יבש באחריות כולם

מכאן עברנו ליציקת תוכן/פעילות צפויה לכל תחום פעילות בנפרד; התחלנו מהמשימות העיקריות ותיארנו אותן בעזרת פעילויות ארוכות למדי, של חודש ואפילו יותר. למרות התיאור הכללי יחסית, המפה הכילה כחמישים פעילויות שבגאנט היו תופסות כמה .עמודים. כאן הן תפסו עמוד אחד, לא צפוף במיוחד, והכי חשוב — מבנה הפרויקט היה ברור מאוד. אפשר היה להוסיף פירוט רב יותר בשכבה כזו ועדיין התמונה הכללית היתה נשארת ברורה

עבדנו על יצירת קישורים בין פעילויות, דבר שהפך את התוכנית לדינמית. יצרנו רשת של קשרים בין פעילויות האינטגרציה, שאותן הוביל פביאן, לבין הכנסה הדרגתית של הציוד הרפואי על ידי לאורה. קישרנו את סיומה של כל תוכנית אינטגרציה למחזור .הבדיקות העוקב. בסיומה של כל תוכנית בדיקה ­הערכנו שיהיה משוב שלילי, ושיהיה צורך לתקן משוב זה, לכן קישרנו את סיום הבדיקות להמשך תהליך אינטגרציה נוסף, קצר יותר

גם בתחום התקינה הוספנו קישורים; הנקודה המוקדמת ביותר שבה ניתן לגשת למעבדת תקינה או לגוף המקצועי המוסמך סומנה, ובסיום התקינה הנחנו כי יהיה צורך לטפל במשוב מהמעבדה. תחום זה היה קריטי מכיוון שציוד רפואי חייב לעבור בדיקה וכיול לפני .שימוש. כישלון של תהליך תקינה משמעותו שלא נוכל להמשיך לניסויי שטח

.ההצגה הוויזואלית מאפשרת פעילויות “צפות” ומונעת מהן להיעלם בתוכנית

.לבסוף פנינו לתעד פעילויות שאנחנו מחשיבים כסיכון, ואלו נכנסו לתוכנית מניעת הסיכון של מפת הפרויקט וסומנו בקו אדום. הסיכונים הופכים לריבועים אדומים הפזורים על פני מפת הפרויקט

אם אתם מעוניינים לנסות את מפת הפרויקט באופן דינמי, צרו חשבון בפרוג׳יו והשתמשו בתבנית של הספר

.